Bosna ve Hersek’ten sıfır gümrükle ithalat yeniden başladı

İstanbul DHA- 11 Nisan’da yayımlanan kararla, Bosna ve Hersek menşeili ürünlerin ithalatına getirilen gümrük vergilerinin yürürlük tarihi, 1 Temmuz 2018 tarihine kadar ertelendi.

Bakanlar Kurulu’nun 11 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı ile daha önce sıfır gümrükle ithal edilen Bosna ve Hersek menşeli makarnalık buğday unu, ayçiçeği tohumu, aspir yağı, laktoz, laktoz şurubu ve izoglikoz ithalatına gümrük vergisi getirilmişti. Bosna ve Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı uygulanması hakkında karar ile de et ve sakatat ürünleri, buğday unu, ayçiçeği tohumu yağı ithalatı için sıfır gümrükle farklı miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştı.

Sıfır gümrükle ithalata geri dönüş

9 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kez 11 Nisan’da yürürlüğe giren, ürünlere göre farklı oranlarda gümrük vergisi alınmasına ilişkin kararın yürürlük tarihi, 1 Temmuz 2018 olarak değiştirildi.

İthalat için ödenen vergi ve harçlar iade edilecek

Buna göre, kararın yayımı tarihine kadar yapılan ithalata ilişkin mükellef tarafından başvurulması kaydıyla; 5/3/2018 tarihli ve 2018/11512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile yapılan değişikliklere konu Bosna ve Hersek menşeli eşyalara ilişkin olarak tahsil edilmiş gümrük vergileri ve bu vergilerden kaynaklanan her türlü vergi, resim ve harç, gümrük vergilerinin iadesine ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yükümlüsüne iade olunacak.

0 Yorum

Yorum Yazın
Güvenlik Kodu: 912609

123
Tamamlanan Proje
123
Danışmanlık Hizmeti
123
Lojistik Hizmeti
123
Mutlu Müşteri

HİZMETLERİMİZ

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi, Devir İşlemleri, Serbest Bölge Uygulamaları Gibi Her Türlü Gümrükleme Hizmeti Verebilecek Kapasiteye Sahibiz.

İhracat
İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden...
Devamı >>
Hariçte İşleme
Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak...
Devamı >>
İthalat
Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla...
Devamı >>
Dahilde İşleme
İhraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı...
Devamı >>
Antrepo
Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda...
Devamı >>
Transit
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili...
Devamı >>