E-ticarette gümrük muafiyeti düşüyor

Yurt dışından e-ticaret yoluyla sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı, 30 eurodan 22 euroya düşürülüyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, konuya yönelik hazırlanan karar, Bakanlar Kurulu'nda imzaya sunuldu. Buna göre, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ithal edilen ürünlere ve siparişlere yönelik gümrük muafiyet oranı 30 eurodan 22 euroya düşürülecek.

Söz konusu oran 2016 yılı sonlarında 75 eurodan 30 euroya çekilmişti.

"Torba tasarıda beklenmeyen sürprizler var"

Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 euro olarak uygulanması nedeniyle Türkiye'de de bu yönde düzenleme kararı alındı.

30 euro sınırını gözeterek sipariş vermiş olan alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi de öngörülüyor.

Ayrıca yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye'ye gönderilen ve burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması nedeniyle, bu eşyaya uygulanan muafiyet limiti de 150 euroya çıkarılıyor.

Söz konusu kitaplar için yurt dışında uygulanan KDV oranı göz önünde bulundurularak, yüzde 8'lik tek ve maktu vergi belirlendi. Söz konusu vergi oranı, kitapların bedeline göre, AB ülkelerinden gelenlerde yüzde 18, diğer ülkelerden gelenlerden ise yüzde 20 uygulanıyordu.

0 Yorum

Yorum Yazın
Güvenlik Kodu: 309215

123
Tamamlanan Proje
123
Danışmanlık Hizmeti
123
Lojistik Hizmeti
123
Mutlu Müşteri

HİZMETLERİMİZ

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi, Devir İşlemleri, Serbest Bölge Uygulamaları Gibi Her Türlü Gümrükleme Hizmeti Verebilecek Kapasiteye Sahibiz.

İhracat
İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden...
Devamı >>
Hariçte İşleme
Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak...
Devamı >>
İthalat
Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla...
Devamı >>
Dahilde İşleme
İhraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı...
Devamı >>
Antrepo
Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda...
Devamı >>
Transit
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili...
Devamı >>