Web sitemiz hizmetinizde

Web sitemiz siz değerli misafirlerimizin hizmetine açılmış bulunmaktadır. 

0 Yorum

Yorum Yazın
Güvenlik Kodu: 444332

123
Tamamlanan Proje
123
Danışmanlık Hizmeti
123
Lojistik Hizmeti
123
Mutlu Müşteri

HİZMETLERİMİZ

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi, Devir İşlemleri, Serbest Bölge Uygulamaları Gibi Her Türlü Gümrükleme Hizmeti Verebilecek Kapasiteye Sahibiz.

İhracat
İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden...
Devamı >>
Hariçte İşleme
Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak...
Devamı >>
İthalat
Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla...
Devamı >>
Dahilde İşleme
İhraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı...
Devamı >>
Antrepo
Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda...
Devamı >>
Transit
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili...
Devamı >>