HİZMETLERİMİZ

İhracat

İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden...

Devamı

Hariçte İşleme

Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak...

Devamı

İthalat

Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla...

Devamı

Dahilde İşleme

İhraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı...

Devamı

Antrepo

Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda...

Devamı

Transit

İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili...

Devamı
123
Tamamlanan Proje
123
Danışmanlık Hizmeti
123
Lojistik Hizmeti
123
Mutlu Müşteri

Son Blog İçerikleri