KURUMSAL

KURUMSAL

Şirketimiz dış ticaret kapsamında her türlü ithalat, ihracat, serbest bölge işlemleri, antrepo işlemleri, geçici ithalat ve ihracat, dahilinde işleme belgesi ve yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlemler, transit-aktarma işlemleri vb. gibi uzmanlık gerektiren her türlü gümrükleme hizmeti verebilecek kapasite ve yeterlilikteki kadrosuyla sektörünün en iyileri arasında yer almaktadır.

Gümrük müşavirlerimiz, gümrük müşavir yardımcılarımız, müşteri temsilcilerimiz, ofis ve sahada görevli arkadaşlarımızla gümrükleme sürecinizi keyifli bir tecrübeye dönüştürüyoruz.

İNSAN KAYNAKLARI
İnsan Kaynakları politikamız; müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek.
KALİTE
Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer yasal düzenlemelerin takibi kalite hedeflerimizin en başında yer alır.
MİSYON
Hizmet, kalite ve etik değerlerden ödün vermeden her seferinde beklentileri aşarak sunmaktır.
VİZYON
Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ilk akla gelen ve tercih edilen global bir firma olmaktır.
123
Tamamlanan Proje
123
Danışmanlık Hizmeti
123
Lojistik Hizmeti
123
Mutlu Müşteri

HİZMETLERİMİZ

Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, İhracat Rejimi, Transit Rejimi, Devir İşlemleri, Serbest Bölge Uygulamaları Gibi Her Türlü Gümrükleme Hizmeti Verebilecek Kapasiteye Sahibiz.

İhracat
İhracatla ilgili her türlü işlem bu karar ilgili mevzuat ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar ve bunlara istinaden...
Devamı >>
Hariçte İşleme
Serbest dolaşımda bulunan eşyanın daha ileri safhada işlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere geçici olarak...
Devamı >>
İthalat
Vergi Usul Kanununa göre vergi numarası verilen her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişi statüsüne sahip olmamakla...
Devamı >>
Dahilde İşleme
İhraç ürünlerinin üretimi için ithal edilen ve ithali gümrük vergisine tabi girdilere gümrük muafiyeti sağlayan ihracatı...
Devamı >>
Antrepo
Dış ticarete konu malların gümrük vergisi ve fonlar ödenmeksizin, gümrük idaresinin denetimi altında antrepoda...
Devamı >>
Transit
İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş veya ihracatla ilgili...
Devamı >>